Održana sednica SO Svrljig

Danas je u sali Centra za turizam kulturu i sport Svrljig održana šesta sednica Skupštine opštine Svrljig. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Milan Mihajlović, a pred odbornicima se našlo 17 tačaka dnevnog reda. Na početku zasedanja usvojen je zapisnik sa predhodne sednice održane 18.12. 2020. godine, a zatim i Predlog Rešenja o usvajanju izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Svrljig za period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine. Izveštaj je odbornicima predstavila Marina Savić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije. Usvojen je i Predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o utvrđivanju javnog interesa na katastarskim parcelama u КO Svrljig koji je predstavila Mariola Gagić. Predlog Odluke o izmeni Odluke o načelima komasacije u delovima katastarskih opština Niševac i Plužina obrazložila je Biljana Radojković, predsednik Кomisije za sprovođenje komasacije, a odbornici su je usvojili. Takođe razmatran je i Predlog Programa upravljanja spomenikom prirode Prekonoška pećina, kao i predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Svrljig za 2021. Odbornici su usvojili Izveštaj Javnog komunalno – stambenog preduzeća “Svrljig” o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja, za predhodnu godinu koji je podneo v.d. direktora tog preduzeća Jovan Đorđević. Usvojen je i izveštaj o radu CTКS Svrljig za predhodnu godinu i data saglasnost na Plan i program rada Centra za 2021. godinu. Miroslav Marković – komandant Štaba za vanredne situacije opštine Svrljig izvestio je odbornike o stanju na teritoriji opštine Svrljig za vreme vanredne situacije.

Related posts

Borba Miletića da svako domaćinstvo dobije internet

Administrator