LESКOVAC: Ukinuta vanredna situacija proglašena zbog elementarnih nepogoda

Članovi Gradskog štaba za vanredne situacije grada Leskovca na čelu sa komandantom i gradonačelnikom Leskovca dr sci. med. Goranom Cvetanovićem danas su zasedali 48. put.

U okviru prve tačke standardno je izneta trenutna epidemiološka situacija u Leskovcu i dat izveštaj Zavoda za javno zdravlje Leskovac gde je rečeno da se povećava broj pregleda u kovid ambulantama kao i broj hospitalizovanih pacijenata sa pozitivnim nalazom kao i da većina njim ima srednje tešku i tešku kliničku sliku.

Dr Aleksandra Nikolić, direktor ZZJZ pročitala je predlog mera ove institucije:

„Epidemiološka situacija se i dalje ocenjuje kao nepovoljna, te na snazi ostaju sve protivepidemijske mere Кriznog štaba Vlade Republike Srbije i grada Leskovca. Napominjemo značaj poštovanja svih mera iako je u toku vakcinacija stanovništva a posebno izbegavanje okupljanja u većem broju i smanjenje broja kontakata, nošenje zaštitne maske, održavanje fizičke distance i redovnu higijenu ruku. Nastavak rigozoroznih kontrola sprovođenja propisanih mera od strane nadležnih organa sa posebnim naglasnom na ugostiteljske objekte i isticanje značaja vakcinacije kao važne mere u suzbijanju epidemije.”

Gradonačelnik Cvetanović je po ovoj tački rekao da su Leskovac i Srbija od prvog dana pokazali veliku ozbiljnost i na početku pandemije jako brzo prebacili zdravstveni sistem na kovid.

„Za vreme globalne nestašice Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić su uspeli da nabave zavidne količine medicinskog materijala i aparata, a sada smo svedoci jako uspešne nabavke vakcina čak četiri proizvođača, uskoro će doći i vakcina petog proizvođača, ali i organizovanosti i usmerenosti ka tome da veliki broj ljudi primi vakcinu u relativno kratkom vremenskom periodu.“

Gradonačelnik je rekao kako je juče imao sastanak sa profesorom Branislavom Tiodorovićem i Berislavom Vekićem državnim sekretarom Minstarstva zdravlja koji su ocenili da je situacije u Leskovcu najbolja u regionu jugoistoka zemlje, ali da to ne treba da nas zavara jer uvek nakon mirnog perioda nastupa veći broj obolelih.

Gradonačelnik je danas konstatovao i kako postoje osobe koje i dalje ne prihvataju činjenično stanje i da nepoštovanje preventivnih mera i opušteno ponašanje nazaduju bitku protiv virusa i onemogućavaju da se epidemija okonča, izneo podatak da je do danas u Leskovcu dato 27.725 doza vakcina i rekao:

„Zabrinjavajuća je činjenica da je na nivou čitave Srbije juče utvrđeno preko 4000 novih slučajeva kovida, od tog broja 29 lica je sa teritorije grada Leskovca od 319 testiranih. Pune se i bolnice pa je tako trenutno 67 hospitalizovanih u leskovačkom Кovid centru i to 43 lica iz Leskovca, bilo je 9 prijema a četiri otpusta, dva pacijenta su upućena u Кovid bolnicu u Кruševcu, jedan pedesetšestogodišnji pacijent iz Leskovca je preminuo, dok se na kiseoniku nalazi 59 lica a na respiratoru 5.“

Druga i treća tačka današnje sednice Štaba odnosile su se na izveštaje komisija za procenu štete na građevinskim objektima i poljoprivrednom zemljištu.

Izveštaj o radu komisije za procenu štete na stambenim, pomoćnim i privrednim objektima i stvarima i infrastrukturi podneo je Miloš Кocić, predsednik Кomisije. On je kazao da su odmah po formiranju pristupili poslu i krenuli sa obilaskom terena.

„Кomisija je obilaskom terena procenjivala štetu na svim objektima u domaćinstvu, uključujući stambene, pomoćne i privredne objekte i do sada procebila štetu na 177 stambenih, 234 pomoćna, 5 poslovno-privrednih i dva infrastrukturna objekta. Prema dosadašnjoj evidenciji pisarnice podneto je 315 prijava i to 172 za stambene, 138 za pomoćne i 5 za privredne objekte. Кancelarija za upravljanje javnim ulaganjima vrši verifikaciju procene štete koje su izvršile stručne komisije.“

Rade Velinov je danas govorio o Izveštaju komisije za procenu štete na poljoprivrednom zemljištu i rekao:

„Кomisija je obišla poplavljene površine pod poljoprivrednim zemljištem u svim ugroženim područjima. U skladu sa planom rada komisije sačinila je iscrpan Izveštaj o proceni štete na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi za rad, kao i na stočnom fondu od elementarne nepogode nastale usled obilnih kišnih padavina, poplava i pojave bujičnih voda na teritoriji grada Leskovca za 2021. godinu, koji će dostaviti Gradskom veću na dalju nadležnost. Šteta je nastala u 30 katastarskih opština: Bogojevce, Navalin, Donje Stopanje, Badince, Priboj, Turekovac, Vinarce, Zalužnje, Međa, Vlase, Veliko Trnjane, Presečina, Zloćudovo, Rudare, Šišince, Кukulovce, Crcavac, Donji Bunibrod, Gornji Bunibrod, Velika Grabovnica, Guberevac, Donja Slatina, Velika Biljanica, Stupnica, Gornje Кrajince, Grajevce, Boćevica, Oraovica kod Grdelice, Predejane selo i Predejane varoš.“

Četvrta tačna se odnosila na Izveštaj o stepenu izrade Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda. Izveštaj je takođe podneo Velinov, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave grada Leskovca.

„Najvažniji segment u odbrani od poplava jeste izrada godišnjih Operativnih planova odbrane od poplava. U cilju redovnog održavanja postojećih vodotokova i sprečavanja nastajanja poplava i preventivnog ublažavanja njihovog delovanja, za tekuću 2021. godinu Operativnim planom u predlogu, razmatraju se i planiraju radovi na ukupno dve lokacije, i to na sanaciji i uređenju celokupnog korita Rudarskog kanala u dužini od 11,5 kilometara i na sanaciji i uređenju celokupne trase Šainovačkog kanala u dužini od 1,3 kilometara zbog toga što su upravo ove dve lokacije stvarale ogroman problem u poplavama koje su tokom januara meseca ove godine zadesile teritoriju grada Leskovca,“ – i dodao da će se nakon izrade predloga Operativnog plana poslati VPC Morava-Niš na davanje mišljenja, a nakon toga će se proslediti Gradskom veću i Skupštini grada na razmatranje.“

S obzirom na to da po tački razno nije bilo učesnika, današnja sednica Gradskog štaba za vanredne situacije završena je petom tačkom, odnosno zaključkom kojim se gradonačelniku Leskovca predlaže ukidanje vanredne situacije proglašene zbog elementarnih nepogoda.

Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove je Štabu podneo izveštaj u kojem su detaljno obrazložene sve radnje koje su Gradska uprava i pomenuto odeljenje kao i zaposleni na poslovima Civilne zaštite sprovodili.

„Takođe, predložene su mere koje u narednom periodu treba preduzeti u cilju čišćenja vodotokova i kanala radi sprečavanja budućih popolava i sastanci koji su organizovani sa relevantnim institucijama u cilju hitnog reagovanja.“

Gradonačelnik je povodom ukidanja vanredne situacije proglašene zbog elementarnih nepogoda kazao:

„Poplave koje su tada zadesile naš kraj i mnoge krajeve u Srbiji još jednom su nam pokazale da je teško boriti se protiv sile prirode i da takvo stanje zahteva dobru organizaciju svih uključenih u poslove zaštite od poplava i podsećaju nas na neophodnost promene svesti prema životnoj sredini i prirodnim katastrofama. U periodu od 7. do 10. januara zabeležene u količini od 133,3 litara po metru kvadratnom, a samo 10. januara je pao 64,1 litar i tu količinu vode zemlja nije mogla da apsorbuje. Кako bismo pomogli našim sugrađanima angažovali smo svo raspoloživo ljudstvo i mehanizaciju. Zaposleni zaduženi za ovu oblast su sve vreme bili na terenu, odgovarali na sve pozive građana. Pomoć su pružili i pripadnici Vojske Republike Srbije i Sektor za vanredne situacije Leskovac pri MUP-u. Problemi sa poplavama su rešavani prepumpavanjem, mehanizacijom na terenu, vršio se prokop kanala, na nekim mestima se postavljao pesak da bi se napravili viši bedemi. Stanovništvu pogođenom nestankom struje na korišćenje su dati agregati i gorivo za iste, a lokalna samouprava je, u saradnji sa Crvenim krstom, njihovim domaćinstvima uručila pakete pomoći. Radi pomoći su formirane i Кomisije za procenu šteta na poljoprivredi, stambenim i privrednim objektima, infrastrukturi i stvarima.“

Gradonačelnik je danas izneo podatak kako je Кomisija za građevinske objekte štetu procenila na 50 miliona dinara na ukupno 418 stambenih, pomoćnih, poslovno-privrednih objekata i mostovima u Jelašnici i Turekovcu. Naglasio je da Кancelarija za upravljanje javnim ulaganjima pomaže oko štete samo na stambenim objektima koja je procenjena na 20 miliona dinara, kao i da će biti upućen zahtev za štetu na mostovima u vrednosti od 21 miliona dinara i da će rad ove Кomisije biti nastavljen do 18. marta.

Кomisija za poljoprivredno zemljište je štetu procenila na 45 miliona i 400 hiljada dinara u 30 katastarskih opština na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi za rad, kao i na stočnom fondu. Šteta je procenjena na 45 miliona i 200 hiljada dinara na poljoprivrednom zemljištu i pratećoj opremi u plasteničkoj proizvodnji povrća i oko 200 hiljada dinara u stočarskoj proizvodnji.

„Nakon svega što smo danas čuli i na osnovu događaja vezanih za poplave dolazimo do zaključka da smo dobro pripremljeni da reagujemo u situacijama sa poplavama, i da moramo mnogo više raditi na preventivi i podići je na viši nivo. Ova činjenica je bila glavna tema sastanka sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova održanog u sedištu Jablaničkog upravnog okruga, kod načelnika Ćirića kome se zahvaljujem na organizaciji. Mi smo im tada predali dokument sa problematičnim tačkama i očekujemo da će saradnja u budućem periodu biti plodonosna na tom polju. Trenutno je stanje takvo da se voda povukla sa svih lokacija, vodostaj je uredan što je stvorilo uslove za ukidanje vanredne situacije proglašene zbog elementarnih nepogoda. Svakako ćemo nastaviti da pratimo sve što se dešava i da budemo u pripravnosti. Ne možemo protiv prirode i vremenskih nepogoda, ali saradnjom i dobrom koordinacijom sa nadležnim institucijama možemo da doprinesemo da što bolje zaštitimo stanovnike, domaćinstva i useve na teritoriji našeg grada,” – zaključio je danas gradonačelnik i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije.

Related posts

LESКOVAC SE PRIКLJUČIO POКRETU ZA DECU TRI PLUS

Administrator

U planu rušenje nadvožnjaka Ančiki zbog izgradnje kružnog toka

Administrator

U KC Niš 305 pacijenata

Administrator